Kadry  RSS
Zmiana czasu 2018 - praca w nocy

Dodano: 17.10.2018 15:15 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W nocy z 27 na 28 października 2018 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki przestawimy o godzinie 3:00 do tyłu na godzinę 2:00. Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej przepracuje jedną godzinę więcej. Czy będzie to praca w godzinach nadliczbowych?

Źródło: kadry.infor.pl

Nowe zasady zatrudniania działaczy związkowych 2019 - uwagi Pracodawców RP

Dodano: 17.10.2018 9:30 | 14 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Na podstawie znowelizowanej ustawy Rada Ministrów sporządziła projekt rozporządzenia dotyczący zasad zatrudniania działaczy związkowych. Jakie uwagi do projektu zgłaszają Pracodawcy RP?

Źródło: kadry.infor.pl

Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019 - uwagi Pracodawców RP

Dodano: 16.10.2018 15:51 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zmiany w dokumentacji pracowniczej wejdą w życie w 2019 r. Polegają na wprowadzeniu formy elektronicznej jako sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Pracodawcy RP odnoszą się pozytywnie do tej zmiany. Zgłaszają również szereg wątpliwości w celu uniknięcia ewentualnych problemów z wykonywaniem nowych obowiązków przez działy kadrowe.

Źródło: kadry.infor.pl

Diety krajowe 2018/2019

Dodano: 16.10.2018 14:31 | 31 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wysokość diety krajowej w 2018 i 2019 r. nie uległa zmianie. Obowiązują kwoty diet z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jak wyliczyć dietę krajową z zapewnionym śniadaniem, obiadem czy kolacją? Jak całodzienne darmowe posiłki wypływają na wysokość diety?

Źródło: kadry.infor.pl

Urlop ojcowski w 2019 r.

Dodano: 16.10.2018 12:31 | 33 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego nie uległy żadnym zmianom. W 2019 roku pracownik-ojciec nadal będzie mógł skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami udzielania urlopu ojcowskiego. Pobierz wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Tagi: Urlopy
Źródło: kadry.infor.pl

Ustalanie regulaminu wynagradzania - mniejsza rola związków zawodowych

Dodano: 16.10.2018 9:33 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 października 2018 r. (sygn. akt K 26/15) uznał, że zasady wydawania regulaminów wynagradzania są zgodne z konstytucją. Jednak uzasadnieniem decyzji w razie braku porozumienia ze związkiem zawodowym zezwolił pracodawcom na ustalanie wynagrodzenia pracownikom w umowach o pracę.

Źródło: kadry.infor.pl

Prawa pracownika-ojca po urodzeniu dziecka w 2019 r.

Dodano: 16.10.2018 8:54 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zachowają w 2019 roku szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, między innymi: urlop ojcowski, urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka czy tzw. urlop tacierzyński.

Tagi: Urlopy, Umowy
Źródło: kadry.infor.pl

Onboarding - jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika

Dodano: 16.10.2018 8:21 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wprowadzenie nowego pracownika do firmy, czyli onboarding jest istotnym procesem w każdej firmie. Jak to zrobić w praktyce? Zapoznaj się ze wskazówkami skutecznego onboardingu.

Źródło: kadry.infor.pl

Diety zagraniczne 2018/2019

Dodano: 15.10.2018 15:03 | 30 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wysokość diet zagranicznych w 2018 i 2019 r. nie uległa zmianie. Stawki za podróż służbową nadal określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Sprawdź, jaka kwota diety obowiązuje w danym państwie.

Źródło: kadry.infor.pl

Informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Dodano: 15.10.2018 13:17 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy to pierwszy krok do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę w Polsce. Sprawdź, kiedy nie wymaga się uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Źródło: kadry.infor.pl

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia - 7 kroków

Dodano: 15.10.2018 13:17 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jak zatrudnić cudzoziemca, np. pracownika z Ukrainy, na podstawie zezwolenia na pracę? Oto 7 kroków, zaczynając od informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych i kończąc na podpisaniu umowy z cudzoziemcem.

Źródło: kadry.infor.pl

RODO - dane wymagane od kandydata w toku rekrutacji

Dodano: 15.10.2018 11:18 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jakich informacji może żądać pracodawca podczas procesu rekrutacji? Czy pracodawca może oczekiwać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi RODO w miejscu pracy.

Źródło: kadry.infor.pl

Dodatek do wynagrodzenia i czas wolny za pracę w nadgodzinach

Dodano: 15.10.2018 11:04 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz stałego wynagrodzenia, przysługuje specjalny dodatek. Na co jeszcze może liczyć pracownik, który wykonuje pracę ponad obowiązujące go normy?

Źródło: kadry.infor.pl

Zatrudnienie cudzoziemca 2018/2019 - obowiązki i kary

Dodano: 15.10.2018 10:17 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zatrudnienie cudzoziemca to obecnie w Polsce bardzo popularna metoda na uzupełnienie braków kadrowych (zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy). Pracodawca musi pamiętać, że zatrudnienie pracownika spoza granic naszego kraju wiąże się z szeregiem obowiązków. Niedopełnienie ich może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności.

Źródło: kadry.infor.pl

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę 2019

Dodano: 15.10.2018 10:16 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Za święto wypadające w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. W 2019 roku żadne ze świąt nie przypada na sobotę. Sprawdź, które dni są dla pracownika ustawowo wolne w 2019 roku.

Źródło: kadry.infor.pl

Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 r. - brutto/netto

Dodano: 15.10.2018 10:16 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 czerwca 2018 r. wzrosła wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Na jaką kwotę zasiłku mogą liczyć bezrobotni w 2019 roku? Jaka jest wysokość zasiłku netto (na rękę)?

Źródło: kadry.infor.pl

3 nowe rozporządzenia dotyczące ustawy o rehabilitacji

Dodano: 15.10.2018 8:27 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 maja 2018 r. spowodowała wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. 3 rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jakie zmiany wprowadzają nowe rozporządzenia?

Tagi: Ustawy, Rząd
Źródło: kadry.infor.pl

Urlop na żądanie 2019

Dodano: 12.10.2018 15:19 | 33 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Urlop na żądanie w 2019 r. pozostanie w takiej formie jak dotychczas. Zmiany Kodeksu pracy, które miały wprowadzić m.in. bezpłatny urlop na żądanie zostały odroczone. Jak złożyć wniosek o urlop na żądanie? Jak wygląda wzór wniosku? Ile dni takiego urlopu przysługuje pracownikowi? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Źródło: kadry.infor.pl

Kontrola zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy

Dodano: 12.10.2018 12:19 | 16 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Istnieją dwie możliwości kontroli elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy. Pierwsza to standardowa za pomocą formularza OL-2 o tytule Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Drugi sposób na złożenie wniosku polega na wybraniu odpowiedniej funkcji na profilu PUE ZUS płatnika.

Źródło: kadry.infor.pl

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - zmiana tytułu ubezpieczenia

Dodano: 12.10.2018 11:16 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia? Jaka jest podstawa prawna?

Źródło: kadry.infor.pl

Lekki stopień niepełnosprawności 04-0 a dofinansowanie do wynagrodzenia

Dodano: 12.10.2018 10:44 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracodawca zatrudnił pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-0. Czy może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika?

Źródło: kadry.infor.pl

Zatrudnienie młodocianego 2018/2019 - czas pracy, urlop, zwrot kosztów

Dodano: 12.10.2018 8:35 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 września 2018 r. Kodeks pracy dopuszcza zatrudnienie młodocianych od 15 do 18 roku życia. Zatrudniając młodocianego można liczyć na zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Jaki jest czas pracy młodocianych? Ile trwają przerwy w pracy oraz urlop wypoczynkowy?

Źródło: kadry.infor.pl

Jak wyznaczać priorytety w pracy przy natłoku zadań?

Dodano: 11.10.2018 14:20 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Liczba zadań do wykonania znowu cię przytłacza i nie masz pojęcia, od czego zacząć? Wiele osób doskonale zna ten scenariusz z codziennej pracy. Stres związany z natłokiem obowiązków nie sprzyja efektywności. Jak więc skupić się na tym, co najważniejsze lub pomóc w tym swoim pracownikom?

Źródło: kadry.infor.pl

Zmiana czasu letniego na zimowy 2018

Dodano: 11.10.2018 11:35 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Kiedy nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy? W 2018 r. data ostatniej zmiany czasu to przełom 27 i 28 października. W jaki sposób rozliczać czas pracownika mającego nocną zmianę w tym dniu? Czy dodatkowa godzina pracy to praca w godzinach nadliczbowych? W jaki sposób rekompensować pracownikowi ten czas?

Źródło: kadry.infor.pl

Czy miejsce wykonywania pracy ma znaczenie? Fakty i mity dotyczące pracy zdalnej

Dodano: 11.10.2018 10:30 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Choć popularność pracy zdalnej wciąż rośnie i coraz więcej pracowników chciałoby mieć możliwość z niej korzystać, pracodawcy wciąż pozostają nieprzekonani do tego modelu zatrudnienia. Czy naprawdę jest się czego obawiać, czy może warto zaoferować pracownikom to, czego pragną?

Źródło: kadry.infor.pl

Na co zwracać uwagę, wyjeżdżając do pracy w Niemczech?

Dodano: 10.10.2018 13:53 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Poszukiwanie pracy u naszego zachodniego sąsiada z roku na rok staje się coraz prostsze. Sprzyja temu sytuacja gospodarczo-społeczna w Niemczech, demografia, a także rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych, wykwalifikowanych specjalistów. W tym wszystkim nie wolno jednak zapomnieć o kilku aspektach mogących stanowić o naszym bezpieczeństwie prawnym.

Tagi: Staże, Prawo
Źródło: kadry.infor.pl

Czy można uzupełnić świadectwo pracy po terminie

Dodano: 10.10.2018 12:50 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy. Czy pracownik może domagać się uzupełnienia już wydanego świadectwa o dodatkowe informacje?

Źródło: kadry.infor.pl

Jak wypowiedzieć umowę na okres próbny w 2019 r. - wzór

Dodano: 10.10.2018 12:16 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Co do zasady umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Jakie są okresy wypowiedzenia i jak prawidłowo rozwiązać taką umowę? Przedstawiamy wzór rozwiązania umowy o pracę na okres próbny przez pracownika za wypowiedzeniem.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

Dodano: 10.10.2018 10:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od początku 2019 roku nastąpią zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS. Pojawią się także nowe dokumenty ubezpieczeniowe i zmienią dwa formularze rozliczeniowe.

Tagi: ZUS
Źródło: kadry.infor.pl

Nowe obowiązki płatnika składek od 1 stycznia 2019 r.

Dodano: 10.10.2018 9:05 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe. Ponadto pojawią się dwa nowe formularze. Jakie obowiązki będzie miał płatnik składek od 1 stycznia 2019 roku?

Źródło: kadry.infor.pl

reklama
Polecamy
W Brukseli strajkujący policjanci nagle zachorowali. I nie przyszli do pracy

Dodano: 18.10.2018 13:16 | 13 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Około 500 brukselskich policjantów nie przyszło w środę (17 października) do pracy. Wszyscy nagle się rozchorowali . W ten sposób protestują przeciwko warunkom pracy. Strajkowi belgijskich funkcjonariuszy z uwagą przyglądają się polscy policjanci, którzy również od miesięcy prowadzą swój protest. Niektórzy sugerują, że warto byłoby również zachorować.

Tagi: Policja
Źródło: www.pulshr.pl

reklama
Kontakt z nami