Prawo pracy  RSS
Co wolno pracownikowi, który jest honorowym krwiodawcą?

Dodano: 22.03.2018 10:22 | 32 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jeszcze kilka lat temu, aby oddać krew trzeba było udać się do Centrum Krwiodawstwa, a dzisiaj często wystarczy wyjść na parking biurowy, gdzie czeka już zaparkowany „krwiobus". Tak potocznie nazywane są mobilne punkty poboru krwi.

Źródło: www.hrnews.pl

Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników

Dodano: 28.02.2018 8:00 | 50 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniały dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca – pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca – zleceniobiorca oraz zlecający dzieło – wykonujący dzieło.

Czy luka płacowa będzie przestępstwem?

Dodano: 24.01.2018 12:06 | 58 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7%. I choć na razie brakuje ogólnych regulacji w tym zakresie, niektóre kraje wprowadzają własne rozwiązania.

E-ZWOLNIENIA JUŻ OD 1 LIPCA 2018

Dodano: 16.01.2018 11:55 | 36 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Obecnie lekarze uprawnieni są do wystawiania tzw. elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. e-ZLA, obok zwolnień wystawianych na papierowych drukach. Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie e-zwolnień.

Źródło: www.hrnews.pl

Nowe prawo ułatwi firmom cyfryzację?

Dodano: 14.12.2017 12:18 | 38 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Obecnie firmy mają obowiązek przechowywania dokumentacji pracowników przez 50 lat: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy i inne dokumenty pracownicze muszą być gromadzone w formie drukowanej pod groźbą grzywny do 30 tysięcy złotych! Na początku listopada do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Źródło: www.hrnews.pl

Co grozi pracodawcy po wypadku pracownika?

Dodano: 11.12.2017 10:41 | 41 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Każdego roku dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. W pierwszym półroczu 2017 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce w woj. śląskim.

Źródło: www.hrnews.pl

Przygotuj się na zmiany prawne w 5 krokach

Dodano: 08.12.2017 13:53 | 39 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jak przygotować się do zmian prawnych w 5 krokach? Poniżej punkty, którymi warto podążać, by zmiany prawne nie stanowiły już takiego wyzwania.

Tagi: Prawo
Źródło: www.hrnews.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami